De hevige regenval van 4 juni toonde een groot pijnpunt in gemeente Berlare aan. Het rioleringsnet was duidelijk de voorbije jaren geen prioriteit van het gemeentebestuur. CD&V Berlare wil hier verandering in brengen.

Zwakke punten rioleringsnet

Berlare kent door de massale investeringen in rioleringen onder het vroegere CD&V-bestuur een zeer hoge rioleringsgraad (96.20%). Na 2006 voerde Open Vld en zijn coalitiepartners nog 1 rioleringsproject uit in Uitbergen (Slot) en momenteel loopt het project in de Bontinckstraat-Loereveldstraat. Aan de bestaande riolering is echter de voorbije jaren weinig tot geen aandacht besteed. Het begint meer en meer duidelijk te worden dat de stiefmoederlijke behandeling van ons rioleringsnet na 15 jaar zijn tol begint te eisen. 

“De hevige regenval van begin juni, heeft de zwakke punten in ons rioleringsnet pijnlijk blootgelegd. Van Tieghemstraat, Warande, Kleine Daelvenne, Schriekenstraat, Heikantstraat … gekende probleemstraten kregen het opnieuw zwaar te verduren,” zegt CD&V-gemeenteraadslid Francky Verhofstadt. 

“De gemiddelde doorlooptijd van rioleringsprojecten bedraagt 5 tot 7 jaar. Dit gecombineerd met het feit dat er de afgelopen 15 jaar weinig tot niets geïnvesteerd werd betekent dit dat er gedurende 20 jaar geen enkele riolering in Groot-Berlare structureel zal vernieuwd zijn. Dat is ronduit problematisch”, gaat CD&V-gemeenteraadslid Bert Van de Velde verder.  

Meerjarig rioleringsplan

CD&V wil hier verandering in brengen en stelde op de gemeenteraad van juni voor om de straten zonder riolering en het aantal kilometer riolering op het grondgebied van Berlare duidelijk in kaart te brengen. “Een studie van ons bestaand rioleringsnet stelt ons dan in staat om objectief te bepalen welke straten we prioritair moeten aanpakken”, aldus Francky, “een meerjarig rioleringsplan is nodig. Een plan dat rekening houdt met zowel de nieuw aan te leggen riolering als de heraanleg van bestaande riolering. Dit plan moet dan ook een gespreid tijdspad bevatten en gekoppeld zijn aan voldoende financiering.” 

“Het is 5 voor 12 wat onze riolering betreft. De hete aardappel terug vooruitschuiven naar volgende legislaturen is geen optie meer. Open Vld en N-VA hebben een verpletterende verantwoordelijkheid hierin. Actie op korte termijn is vereist om te voorkomen dat mensen ook de volgende jaren geconfronteerd worden met water in hun huis”, besluit Yves Poppe.