De partijraad van de Berlaarse politieke partij Project9290#cd&v heeft deze avond (maandag 6 november 2023) de aanstelling van Steven Baeyens als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 bekrachtigd. 

Cd&v trekt onder de naam ‘Project9290#cd&v’ naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. De partij kiest hiermee resoluut voor een vernieuwende en eigentijdse aanpak en legt meer dan ooit de focus op haar lokaal engagement. 

Met de aanduiding van Steven Baeyens als lijsttrekker en kandidaat burgemeester bekrachtigt de partij de ingeslagen wind. “Ik ben mijn partij dankbaar voor het vertrouwen. De uitdagingen voor onze geliefde gemeente zijn niet min. De gemeentelijke financiën zien er allesbehalve rooskleurig uit, ondanks de ingrijpende verhoging van de gemeentelijke belastingen. Belangrijke rioleringsdossiers werden deze legislatuur uitgesteld, de broodnodige heraanleg van de Emiel-Hertecantlaan wordt nog maar eens over de verkiezingen heen getild, de dagprijzen in het rusthuis van Overmere werden nogmaals verhoogd, de kosten voor de kasteelrenovatie swingen de pan uit, Berlare behoort tot de 8 slechtste gemeenten van Vlaanderen wat betreft het sociale woningbeleid, de gemeentelijk basisschool van Uitbergen werd afgestoten… Het is tijd om orde op zaken te stellen en mijn ploeg wil haar verantwoordelijkheid hierin opnemen. Wij gaan resoluut voor een nieuw positief verhaal voor Berlare, Overmere en Uitbergen waarin wij maximaal inzetten op wat onze inwoners echt belangrijk vinden, waar elk van ons van wakker ligt. Een Groot-Berlare waarin we samen wonen, werken en (be)leven. De komende maanden gaan we als partij actief de dialoog aan met onze inwoners. Want alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor een nieuwe wind in Berlare, Overmere en Uitbergen”, benadrukt Steven.

Politieke situatie in Berlare

Cd&v vormt vandaag de tweede grootste politieke partij en grootste oppositiepartij in gemeente Berlare. Cd&v was de enige partij die haar verkiezingsresultaat in 2018 (22,4%) wist te verbeteren t.o.v. 2012 (19,8%). De huidige meerderheidspartijen Open Vld en N-VA verloren respectievelijke -10,6% en -5,7% bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 t.o.v. 2012. Nieuw lokale partijen als OBU Vooruit en Stem van ’t Volk wisten geen enkele zetel te bemachtigen. “We hebben ons de afgelopen jaren steeds als een constructieve oppositiepartij opgesteld en gewogen op belangrijke dossiers. Ik kan enkel besluiten dat we met Project9290#cd&v het enige bekwame en geloofwaardige alternatief zijn. Het is nu onze taak om de komende maanden heel wat nieuwe kiezers te overtuigen die graag een nieuwe wind door Berlare, Overmere en Uitbergen willen zien waaien. Ons doel is besturen en onze partijscore verbeteren”, verduidelijkt Steven.

Wie is Steven Baeyens?

De 42-jarige Steven Baeyens woont samen met zijn echtgenote Ruth Van Uytvanck, zoon Nand en dochter Fran in de Leopolddreef in Berlare. Hij trad voor de eerste keer in de lokale politiek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waarin hij als 9de op de kartellijst cd&v/n-va als vierde verkozene mocht aantreden als kersvers gemeenteraadslid. Sindsdien zetelt hij onafgebroken in de Berlaarse gemeenteraad. Steven was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018 lijsttrekker voor cd&v en wist steeds zijn persoonlijke score te verbeteren. Hij is actief bij tal van sociale- en culturele verenigingen. Beroepsmatig is hij aan de slag bij de HOGENT als docent in de richting Orthopedagogie en zelfstandig autisme-coach.