Op de gemeenteraad van maandag 29 maart 2021 werd beslist om een nieuw skatepark in te richten in aansluiting op de parking van Cultureel Centrum Stroming, vlak naast de brandweerkazerne. CD&V Berlare is een grote voorstander voor de komst van een nieuw skatepark. Onze partij heeft zich echter onthouden in de stemming omdat de gekozen locatie uiterst ongeschikt en onveilig is.

"Wij vinden het bijzonder belangrijk dat de jeugd van onze drie deelgemeenten voldoende ruimte en aanbod heeft om hun vrije tijd zo goed en op maat mogelijk in te vullen. Een nieuw skatepark biedt een antwoord op de noden van onze jongeren. Zij verdienen het dan ook om een plaats te krijgen in onze gemeente. Maar de gekozen locatie aan de parking van Cultureel Centrum Stroming is uiterst ongeschikt en onveilig. Ten eerste is het onvoldoende toegankelijk voor de jeugd van onze drie deelgemeenten. Daarom schoven wij als partij het Donkoeverpark als alternatieve locatie naar voor, eenvoudig bereikbaar vanuit Uitbergen, Overmere en Berlare en gelegen in het toeristische hart van onze gemeente”, benadrukt CD&V-fractieleider Steven Baeyens.

"Ten tweede is er op de alternatieve locatie geen veiligheidsprobleem omwille van de directe nabijheid van de brandweerkazerne. De hulpverleningswagens moeten zonder enige belemmering kunnen uitrukken bij een noodgeval. Jammer genoeg volgde de Open VLD-N-VA meerderheid onze visie niet. Wij willen dan ook de meerderheid erop wijzen om de nabije buurt, de brandweerleiding en de skaters nauw te betrekken bij de realisatie van het skatepark. Zodat iedereen zonder zorgen en in alle veiligheid het skatepark kan gebruiken en dat de buurt en de brandweer geen hinder ervaren. Goede afspraken maken goede vrienden!", voegt CD&V-raadslid Hilde D'heer toe.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met fractieleider Steven Baeyens op 0479/27 82 92