Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …

Klaar om mee te besturen

Na 18  jaar is het wel geweest en zijn we klaar om mee te besturen. De mensen zijn er, de standpunten zijn er en het is dan ook onze intentie om op 13 oktober 2024 in te slaan als een ‘bom’, maar dan als Project9290#cd&v. 

Met Project9290#cd

&v breken we resoluut met de huidige bestuursstijl waarin luchtkastelen en prestigeprojecten de voorkeur genieten. Wij willen maximaal inzetten op wat onze inwoners echt belangrijk vinden, waar elk van ons van wakker ligt. Een Groot-Berlare waarin we samen wonen, werken en (be)leven.

Positief verhaal

We hebben met de hele cd&v-ploeg een allesomvattend traject uitgezet en strategie ontwikkeld om een politieke aardverschuiving in Groot-Berlare (Berlare, Overmere en Uitbergen) te realiseren.

Met een positief verhaal en trouw blijvend aan onze eigen identiteit willen we de komende maanden gebruiken om ons eigen lokaal verhaal in de kijker te zetten en vorm te
geven. We kiezen voor een vernieuwende en eigentijdse aanpak en leggen de focus nog meer dan ooit op ons lokaal engagement vandaar de naam Project9290#cd&v.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Yves Poppe, voorzitter CD&V Berlare, 0472 81 58 83, yves.poppe@hotmail.com
Steven Baeyens, fractieleider CD&V Berlare, 0479 27 82 92, baeyens_steven@hotmail.com