Inderdaad: de meerjarenplanning, besproken op de gemeenteraad van 4 januari, bevat gemiste kansen om onze gemeente klaar te maken voor de toekomst. Bovendien stijgt de schuldgraad die het bestuur opbouwt per inwoner van 462,37 euro in 2006 (start van de beleidsperiode open VLD) tot 2.383,21 euro per inwoner in 2024.

Enkele projecten dreigen financieel te ontsporen. Voor de renovatie van de kasteelsite is er zo’n 9 miljoen euro voorzien, voor het aantrekkelijk maken van de Brielstraat meer dan 1 miljoen euro en voor de herhuisvesting van de diensten Vrije Tijd en Buitenschoolse Kinderopvang meer dan 2 miljoen euro.

Gevolg van enkele prestigeprojecten is dat de gemeente de komende jaren zeer grote leningen moet aangaan. De schuldgraad was +/- 6,98 miljoen euro (462,37 euro per inwoner) wanneer open VLD het bestuur van CD&V overnam. Deze schuld stijgt tot ongeveer 35,96 miljoen euro (2.383,21 euro per inwoner) in 2024!

Toch ziet het gemeentebestuur van open VLD en N-VA nog steeds geen problemen. Deze meerderheid zal de legislatuur afsluiten met een torenhoge schuld. Dit probleem niet erkennen en doorschuiven naar volgende legislatuur is onverantwoord gedrag. Bovendien verdient elke inwoner/belastingbetaler dat er op een meer verantwoordelijke manier met zijn belastinggeld wordt omgegaan.

Het meerjarenplan is er één van gemiste kansen. Er is geen visie over de aanpak van de vele straten in erbarmelijke staat. Er is geen visie over het sociale beleid in onze gemeente uitgetekend. De dagprijs van het woonzorgcentrum blijft via indexatie stijgen bovenop de huidige torenhoge dagprijs. Voor ondersteuning van verenigingen is er weinig nieuws onder de zon … .

Steven Baeyens

Fractieleider CD&V Berlare

Baeyens_steven@hotmail.com

0479 27 82 92