Het Nationaal Park Scheldevallei beroert de gemoederen en dat kon iedereen duidelijk waarnemen tijdens de landbouwraad van 27 april 2023 in het gemeentehuis van Berlare. Dat is niet alleen het geval in Berlare maar ook in andere gemeenten en steden die kandidaat zijn om in een Nationaal Park Scheldevallei te stappen. Er heerst een grote ongerustheid bij grondeigenaars en grondgebruikers over de toekomst van dit project, de rechtsonzekerheid die dit alles met zich meebrengt en het gebrek aan inspraak. Toch, valt er ook op te merken dat de meeste grondeigenaars en grondgebruikers willen meestappen in een nationaal park-verhaal mits enkele garanties. Een duidelijk en rechtszeker vergunningskader voor de toekomst is hierin belangrijk.

Om als nationaal park erkend te kunnen worden moeten er 10.000 hectare ingebracht worden door de deelnemende gemeenten en steden. Als we rekening houden met de 24 gemeenten en steden die kandidaat zijn om in het project Nationaal Park Scheldevallei te treden, zou elke gemeente of stad in principe gemiddeld 417 hectare moeten inbrengen. “De Open VLD en N-VA meerderheid is van plan om vanuit Berlare een kleine 1000 hectare in te brengen, waaronder ook heel wat percelen van private eigenaars. Voor cd&v primeert het eigendomsrecht, percelen van private eigenaars inkleuren voor het Nationaal Park Scheldevallei is een brug te ver”, aldus Steven Baeyens cd&v fractieleider.

“Cd&v Berlare is voorstander om in te tekenen voor het project Nationaal Park Scheldevallei  maar wil onze deelname wel beperken tot de gronden van het Donkmeer, Nieuwdonk, de Sigmagebieden en het Broekbos. We halen dan vlot de kaap van 800 hectare. Dit zijn allemaal gronden die in overheidshanden zijn en in feite brengen we als gemeente nog het dubbel in van wat we als gemeente zouden moeten inbrengen. Het is dus voor niets nodig om ook percelen van private eigenaars en landbouwers op te nemen”, besluit CD&V voorzitter Yves Poppe.

Contact:

Steven Baeyens - fractieleider cd&v Berlare – 0479/27 82 92 - baeyens_steven@hotmail.com

Yves Poppe - voorzitter cd&v Berlare - 0472/81 58 83 - yves.poppe@hotmail.com