Op de gemeenteraad van komende maandag staat de renovatie van het kasteelpark Berlare op de agenda. De plannen van het gemeentebestuur baren CD&V zorgen. De kosten swingen de pan uit. Maar naast de financiële strop die voor de gemeente dreigt, ontbreekt ook de mogelijkheid om activiteiten te organiseren. De beleving van het park gaat compleet verloren. “CD&V Berlare pleit voor een alternatief waarin betaalbaarheid en een optimaal gebruik voor de inwoners centraal staan”, zegt CD&V-fractieleider Steven Baeyens.

“Voor alle duidelijkheid CD&V Berlare is steeds voorstander geweest van de aankoop van het kasteelpark. Dit blijft onveranderd. De aankoop vormt een grote meerwaarde voor alle inwoners en biedt een fantastische mogelijkheid tot natuurbeleving in het hart van deelgemeente Berlare”, steekt voorzitter Yves Poppe van wal. “Maar wij gaan niet akkoord met de manier waarop de huidige meerderheid van open VLD en N-VA omgaat met de renovatie van de gebouwen in de kasteelsite."

Kosten swingen de pan uit

De plannen die open VLD en N-VA momenteel op tafel leggen, bevatten de renovatie van het hoofdgebouw en zijgebouw. Het is de bedoeling om in de gerenoveerde gebouwen 38 werkplekken voor het gemeentepersoneel te creëren. Het is niet duidelijke wie naar deze werkplekken verhuist. Ook is het nu al duidelijk dat niet alle medewerkers op de kasteelsite een werkplek zullen hebben. Dus ook de plannen voor een renovatie van het gemeentehuis én een nieuw te bouwen administratief centrum blijven in de lucht hangen.

De kosten voor de renovatie van het hoofdgebouw, zijgebouwen en orangerie lopen op tot 8,3 miljoen euro. Dit is bovenop de aankoop van de kasteelsite, reeds gemaakte studiekosten, aanpak van de omheining en parkelementen … Na subsidie blijft de gemeentelijke bijdrage 5,9 miljoen euro.

Enkele opmerkelijke vaststellingen:

Had het gemeentebestuur zijn dossier ingediend voor 2019, dan hadden we recht op een hoger subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid. Open VLD liet op deze manier meer dan 800.000 euro aan subsidies liggen.
In de verkiezingsbrochure van open VLD, juni 2018, werd elke inwoner zout in de ogen gestrooid door de gemeentelijke bijdrage op ‘slechts’ 3,1 miljoen euro te schatten. Een inschattingsfoutje van 2,8 miljoen euro belastinggeld dus…
 “Met 5,9 miljoen euro gemeentelijke bijdrage voor het kasteelpark én de kost van renovatie gemeentehuis en administratief centrum dreigt er een kost voor de belastingbetaler van meer dan 10 miljoen euro. Dat is een financiële strop voor onze gemeente voor vele jaren”, zegt Steven, “naast de financiële impact zijn er nog meer nadelen. Het is niet mogelijk om de oude gebouwen voldoende duurzaam te maken. Er is geen ruimte meer om lokalen in het park te gebruiken voor activiteiten van verenigingen. Op de plaats waar nu de orangerie staat, wordt geen mogelijkheid gecreëerd om een horecazaak in te richten …  Deze plannen zijn zowel inhoudelijk als financieel dramatisch en werden ook nooit afgetoetst met de bevolking.”

Betaalbaar alternatief

Het alternatief van CD&V is duidelijk. “Wij pleiten wel voor een renovatie van het hoofdgebouw om er op deze manier een ceremoniële functie (trouwen, ontvangsten …) in een prachtig kader aan te geven. De zijgebouwen moeten open en multifunctionele ruimten worden en ten dienste staan voor activiteiten en evenementen in het park. Voor de Orangerie tenslotte moet er gezocht worden naar een privé-investeerder om een horecazaak in het park in te richten. Met ons voorstel blijft het park veel meer ten dienste van de bevolking. Bovendien wordt het gemeentelijk aandeel in de renovatie hierdoor fors ingekrompen en wordt de financiële toestand van onze gemeente niet ondergraven.”, besluiten Yves en Steven gezamenlijk.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Yves Poppe, voorzitter CD&V Berlare, 0472815883, yves.poppe@hotmail.com
Steven Baeyens, fractieleider CD&V Berlare, 0479278292, baeyens_steven@hotmail.com