In Berlare ontstond een polemiek over  het handhavingsproject dat de Vlaamse overheid departement omgeving onder leiding van N-VA minister Zuhal Demir opgezet heeft in het gebied Heidemeersen, beter bekend als ‘Den Hogen Berg’.

105 eigenaars met een weide of buitenverblijf in dit gebied werden aangeschreven met de vraag alle constructies zoals afsluitingen, schuilstallen en schuilhokken te verwijderen voor 30 november 2020. Later volgt nog een tweede fase waarbij nog meer mensen worden getroffen.

Op de lange baan geschoven

Begin mei 2020 contacteerden enkele betrokkenen het gemeentebestuur al naar aanleiding van dit project.  Op 9 juni 2020 ontving het gemeentebestuur een officieel schrijven van het departement omgeving waarin duidelijk uitgelegd werd wat het doel en de reikwijdte van dit project was. Pas maanden later, op 21 augustus 2020, werd deze brief voor het eerst besproken door de burgemeester en de schepenen. Het college besliste een juridisch adviesbureau onder de arm te nemen.

Op basis van een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Steven Baeyens op 17 september 2020 bleek dat de gesprekken met dit adviesbureau nog maar pas opgestart werden. Op de gemeenteraad van 28 september werd duidelijk dat er in tussen nog geen verdere stappen ondernomen zijn.

Gebrek aan informatie en ondersteuning

Fractieleider Steven Baeyens: “Voor CD&V is deze gang van zaken ongezien. Dit handhavingsproject heeft een grote impact op de vele Berlarenaars met een eigendom in dit gebied. Het minste wat mensen van hun gemeentebestuur mogen verwachten, is duidelijke informatie en ondersteuning. Op dit moment heerst er veel onzekerheid bij de betrokkenen.  Een slagkrachtig schepencollege had dit project van in het begin goed en consequent opgevolgd en niet laten ontsporen.”

Op de gemeenteraad van 28 september stelde CD&V-gemeenteraadslid Yves Poppe voor om een infovergadering te beleggen met alle betrokkenen: de eigenaars en gebruikers van de percelen, het departement omgeving van de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur. “De Open VLD & N-VA-meerderheid ging op deze constructieve suggestie niet in. Het schepencollege laat liever de burgers in het ongewisse dan hen de nodige ondersteuning te bieden, een schepencollege onwaardig”, besluit Yves Poppe.