Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht wil CD&V Berlare aandacht voor voldoende ventilatie. 

Vanaf 1 september 2021 worden een aantal versoepelingen doorgevoerd m.b.t. de coronamaatregelen in het lager onderwijs om het nieuwe schooljaar zo normaal en tegelijk coronaveilig mogelijk laten verlopen. 

Het afstandsonderwijs gaat op de schop. Alle leerlingen zullen weer honderd procent les kunnen volgen op school zelf en ook de mondmaskerplicht op de lagere scholen wordt versoepeld. 

“Deze maatregelen brengen belangrijke uitdagingen met zich mee voor de scholen, in het bijzonder het bewaken van de luchtkwaliteit,” zegt CD&V-voorzitter Yves Poppe, “ventilatie is een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus. Een algemene verplichting om in de klaslokalen CO2-meters te plaatsen komt er niet.  Maar om een veilige opstart van het schooljaar te verzekeren, hebben we als CD&V aan de bevoegde schepen gevraagd budget vrij te maken om voor alle Groot-Berlaarse scholen voldoende CO2 meters te voorzien.”