Wegen onderhouden

CD&V Berlare wil jaarlijks investeren in de kwaliteit van de gemeentewegen 

CD&V wil de volgende jaren investeringen in de wegenis voorzien op basis van objectieve beoordelingscriteria. In de voorbije legislaturen zijn er bitter weinig straten aangepakt en werden maar enkele kleine asfalteringswerken uitgevoerd in onze gemeente. Enkel in het jaar van de verkiezingen het budget voor wegenonderhoud verdubbelen getuigt volgens CD&V niet van goed bestuur. Als CD&V willen we van onderhoud van onze gemeentewegen voor de volgende legislatuur een speerpunt maken. 

Om ervoor te zorgen dat in onze gemeente ook de volgende jaren ingezet wordt op meer structureel onderhoud van de wegen ijvert CD&V voor het opmaken van een inventaris van alle wegenis in Berlare, Overmere en Uitbergen aan de hand van de beschrijvingen (bijvoorbeeld matige schade of asfalt scheurt aan zijkant) zoals deze gebruikt worden door het erkende opzoekingscentrum voor de wegenbouw. 

Deze inventaris maakt de toestand van de wegen in de gemeente op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk en kan worden benut voor de onderbouwing van beleidskeuzes betreffende wegeniswerken. Ook de aard van de investering (van oppervlakkig herstel tot meer structurele ingrepen) en de daaraan gekoppelde verwachte levensduur van de wegenis kan zo beter worden bijgehouden 

Deze manier van werken moet ervoor zorgen dat door jaarlijks te investeren de kwaliteit van onze wegen verbetert en we op een objectieve manier de grootste problemen het eerst aanpakken. 

Interessante links 

https://overheid.vlaanderen.be/goede-praktijken/inventarisatie-van-de-wegenis-met-een-geografisch-informatiesysteem-gis 

https://overheid.vlaanderen.be/goede-praktijken/inventaris-van-wegen-en-uitgevoerde-werken

http://www.brrc.be/nl/artikel/TA_n500