Voetpaden, pleinen en kerkhoven beter onderhouden

CD&V Berlare wil een beter onderhoud van voetpaden, pleinen en kerkhoven 

 
CD&V Berlare wil de volgende legislatuur werk maken van een beter onderhoud van voetpaden, pleinen, kerkhoven, trage wegen, verkeersborden, houtkanten, … 

Als CD&V zijn we ons bewust van het feit dat door het pesticidenreductiedecreet geen pesticiden meer mogen gebruikt worden en dit onkruidbestrijding moeilijk maakt. Dit is echter voor alle gemeentebesturen het geval. Wanneer we door Berlare, Overmere en Uitbergen rijden merken we dat onze voetpaden, pleinen, kerkhoven, … er al jaren verloederd bijliggen. 

 Een goed onderhoud van wegen, voetpaden en pleinen is uitermate belangrijk en behoort tot de kerntaken van de gemeente. Een nette gemeente is een aantrekkelijke gemeente. Het moet de mensen aanzetten om ook zelf hun best te doen. Permanent en duurzaam onderhoud op basis van een planningskalender van de gemeente, een constante controle van de toestand van (trage) wegen, paden, pleinen, groen, kerkhoven, verkeersborden en straatnaamborden, ruiterpad, houtkanten, zijbermen, waterwegen,…, verzekeren een objectieve vorm van onderhoud van onze publieke ruimte.

 CD&V pleit ervoor om de straten en pleinen net te houden door het opmaken van een veegplan. In dit veegplan wordt ruim op voorhand vastgelegd wanneer elke straat onderhouden zal worden. Op die manier kunnen de verschillende gemeentediensten zich op elkaar afstemmen en kunnen ze op 1 dag de straat en goten vegen, het onkruid verwijderen, de kolken reinigen, bomen en struiken onderhouden en zelfs putten in het wegdek opvullen. 

CD&V wil dat bij de herinrichting van voetpaden, pleinen, trage wegen, buurgroen, … er maximaal ingezet wordt om deze zo in te richten dat ze onderhoudsvriendelijker worden en dat situaties zoals we ze nu zien in de toekomst vermeden kunnen worden. 

Inspirerende voorbeelden:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blvva_02281998
https://www.machelen.be/veegplan
https://www.peer.be/onderhoud-groen