Verkeersslimme oplossingen dorpskernen

CD&V wil investeren in (verkeers)slimme oplossingen in onze dorpskernen

CD&V vindt de leefbaarheid van onze dorpskernen zeer belangrijk en maakt van een betere verkeersdoorstroming een absolute prioriteit. CD&V staat ook garant voor extra aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers en het behouden van voldoende parkeerplaatsen.

Centrum Overmere

De problematiek in het centrum van Overmere is bij iedereen gekend. Elke morgen en avond is het aanschuiven en zit het verkeer hier potdicht. Jaar na jaar nemen de files hier toe en sinds de gemeente Laarne een tractorsluis aanlegde in de Uitbergsestraat is de toestand er alleen nog maar op achteruit gegaan. Het is hoog tijd voor een structurele oplossing voor het mobiliteitsprobleem in het dorp van Overmere. Het uitvoeren van een studie in samenwerking met het Agentschap Wegen en verkeer om de verschillende pistes (slimme verkeerslichten, het aanleggen van een ovonde, …) uit te klaren en de werken zo snel mogelijk aan te vatten is voor ons prioritair, er is al genoeg tijd verloren!

Centrum Berlare

In Berlare is het niet zozeer de dorpskern waar het probleem zich situeert, maar de as Brugstraat, Emiel Hertecantlaan – Frankrijkstraat. De heraanleg van deze 3 straten is een dossier dat ondertussen meer dan 10 jaar oud. Dit deel van de gewestweg N467 heeft dagelijks heel wat doorgaand verkeer te slikken. Bovendien zijn er langs de straat heel wat winkels en zaken van zelfstandigen gevestigd. CD&V ijvert voor een snelle doorstart van dit dossier, ook hier moet de focus liggen op het behouden van voldoende parkeerplaatsen en veilige voet- en fietspaden bijkomend moet er ook rekening gehouden worden met de belangen van handelaars en winkeliers.

Centrum Uitbergen

Enkele jaren na de invoering van het verbod op het doorgaand zwaar vervoer in het centrum van Uitbergen davert het zware vrachtvervoer nog steeds door de dorpskern. Het initiatief was goed de opvolging jammer genoeg niet, in samenwerking met de lokale politie moet hier werk gemaakt worden van meer controles. Het instaleren van slimme camera’s die de tonnagebeperking opvolgen kan hier zeker een oplossing bieden.

Inspirerende voorbeelden

https://www.bruzz.be/mobiliteit/slimme-verkeerslichten-minder-file-en-minder-luchtvervuiling-2018-01-13

http://www.hildecrevits.be/fr/investeringen-slimme-verkeerslichten-voor-betere-doorstroming

http://www.hildecrevits.be/en/ovonde-op-grote-ring-moet-fileprobleem-verhelpenroeselare-tielt-izegem

https://www.demorgen.be/binnenland/limburg-zet-slimme-camera-s-op-grote-invalswegen-b89cdc38/