Update: Renovatie Kasteel

UPDATE:

Vele inwoners herinneren zich de aankoop van het kasteel en kasteeldomein, gelegen in het centrum van Berlare en dit in het jaar 2008.Vele inwoners waren op dat moment zeer opgetogen over deze aankoop en schatten deze als een grote meerwaarde voor onze gemeente in. 

Voor alle duidelijkheid: dit was ook het geval voor CD&V en onze partij steunde de aankoop dan ook ten volle.

 Na de aankoop werd door velen gegokt wanneer de eerste trouw er zou kunnen plaatsvinden. Sommigen gokten dat dit na één jaar zou kunnen, anderen schatten dan weer in dat er drie jaar voor zouden nodig zijn.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en staat het verbouwingsdossier nog in zijn kinderschoenen. Maar wat nog erger is: door de visie van de huidige meerderheid dreigt deze verbouwing een financiële strop rond de nek van de gemeente te worden.

 Enkele belangrijke cijfers:

* Voor de verbouwing van hoofdgebouw, zijbeuken en orangerie wordt een bedrag van 6.6000.000 euro voorzien. 

* Juni 2018 lanceerden Open VLD en schepen Arbijn de idee om een nieuwbouw gemeentehuis te bouwen op het dorpsplein van Berlare. Geschatte kosten van deze nieuwbouw: 3,7 miljoen euro.

* Dit brengt de geschatte kosten van het prestigeproject van open VLD en schepen Arbijn op 9,3 miljoen euro.

* Voor de renovatie van het kasteel voorziet men een subsidie van 3,4 miljoen euro, waardoor de inbreng uit de gemeentekas wordt geschat op 5,9 miljoen euro.

* Om bovenstaande kost te kunnen betalen, voorzien open VLD en schepen Arbijn een lening van 40 jaar, waarbij jaarlijks 180.000 euro af te lossen zou zijn.

* In bovengenoemde prijzen zijn de aankoop, studiekosten en aanpassingswerken aan het park niet meegerekend. 

 Over de vraag wat dan met het huidige gemeentehuis zou gebeuren, kwam geen enkele visie naar voor.

 CD&V Groot-Berlare wil over 1 ding duidelijk zijn: wij hebben 10 jaar geleden de aankoop van het kasteel gesteund en doen  dit nog steeds. Het kasteel, en het park, zijn een grote meerwaarde voor onze gemeente. Wat wij niet steunen is de drang om dit prestigeproject door te voeren ten allen prijze. 

  

Een nieuwbouw gemeentehuis is daarenboven een prestigeproject waar helemaal geen noodzaak toe is.

Bovendien dreigen de plannen van open VLD en schepen Arbijn een financiële strop rond onze nek en dit 40 jaar lang!

 

Voor CD&V Groot-Berlare staat voorop:

* Dat het park volop moet kunnen gebruikt worden door inwoners en verenigingen

* Dat het hoofdgebouw grondig moet gerenoveerd worden zodat aan dit gebouw een ceremoniële functie kan gegeven worden (het moet mogelijk zijn om hier te trouwen, om jubilarissen te huldigen, om een vereniging naar aanleiding van een feestelijk gebeurtenis te ontvangen, …)

* De zijbeuken moeten minimaal gerenoveerd worden met de bedoeling dat ze multifunctioneel voor allerlei evenementen (door gemeente, inwoners, verenigingen, …) kunnen gebruikt worden. Voor CD&V dus geen extreem dure verbouwingen aan de zijbeuken om hier de gemeentediensten onder te brengen. 

* De orangerie moet in samenwerking met een private partner verbouwd en nadien ook uitgebaat worden. Door een permanente horecazaak te creëren in het park, geven we het park een grote meerwaarde. Door de samenwerking met een private partner, sparen we veel centen uit.

 

We dreigen een nieuwe financiële blunder van formaat aan te gaan, na de blunder die het gemeentebestuur beging mbt de aankoop van “den ouden AMI”. We kochten aan en verkochten deze nadien als gemeente. We verkochten echter 70.000 euro minder dan was aangekocht, betaalden 255.000 euro studiekosten en 13.000 euro boete wegens onterecht gekregen subsidies. Het gemeentebestuur verspilde met andere woorden zo’n 238.000 euro van ons belastinggeld.

  

Hebben we een nieuw gemeentehuis nodig? Neen!

 In de plannen die momenteel voorliggen is er geen ruimte om het park en de gebouwen multifuncioneel te laten gebruiken door onze verenigingen!

In de plannen die voorliggen wordt de orangerie afgebroken en gaat de mogelijkheid verloren om een horecazaak in het kasteelpark uit te bouwen!

In de plannen die voorliggen gaat een deel van het mooie dorpsplein verloren. Het bomenplein moet verkleind worden, parkeerplaatsen vlakbij de kerk moeten weg, de visuele verbinding tussen het dorpsplein en het kasteelpark wordt doorbroken door een nieuwbouw, …

In de plannen die voorliggen krijgen we voor minstens 40 jaar een financiële strop rond onze nek!

  

Voor CD&V Groot-Berlare is het dus duidelijk:

Verbouwing kasteelgebouw? 

                      JA!

Prestigeproject van 9.300.000 euro? 

                   NEEN!