Renovatie kasteel

CD&V Berlare pleit voor een snelle en betaalbare renovatie van het kasteel.

 

In mei 2008 kocht het gemeentebestuur het kasteel en kasteeldomein van Berlare. De renovatie van het kasteel laat ondertussen al 10 jaar op zich wachten. Hoog tijd om hier een doorstart te nemen. 

Het kasteelpark werd in de eerste jaren na de aankoop grondig aangepakt en opengesteld voor het publiek en er werd een nieuwe omheining geplaatst. De renovatie van het kasteel zelf bleef echter achterwege. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en staat het verbouwingsdossier nog steeds in zijn kinderschoenen. Maar wat nog erger is: door de visie van de huidige meerderheid dreigt deze verbouwing een financiële strop rond de nek van de gemeente te worden.

De open VLD meerderheid wil van het kasteel het nieuwe gemeentehuis maken. Aangezien het hoofdgebouw veel te klein is om hier de gemeentediensten die nu in het oude gemeentehuis zitten onder te brengen is het plan om de zijbeuken uit te breiden met glazen constructies om hier een deel van het gemeentepersoneel onder te brengen. 

De subsidies voor de renovatie kunnen oplopen tot 80% van het totaalbedrag, elke m² die de gemeente wil bijbouwen zijn volledig ten laste van het gemeentebestuur en net daar wringt het schoentje. 

CD&V is absoluut tegen de extreem dure verbouwing van de zijbeuken omdat dit ten koste zal gaan van het uitzicht van ons prachtig kasteel, een toegankelijke dienstverlening naar de burger op deze locatie onmogelijk is, en de kostprijs te hoog zal uitdraaien.   

 

CD&V ziet het anders: 

* Het park moet volop kunnen gebruikt worden door inwoners en verenigingen. 

* Het hoofdgebouw moet grondig gerenoveerd worden zodat aan dit gebouw een ceremoniële functie kan gegeven worden (trouwzaal, ontvangsten,  tentoonstellingen,  recepties, …).

* De zijbeuken moeten minimaal gerenoveerd worden met de bedoeling dat ze multifunctioneel voor allerlei evenementen (door gemeente, inwoners, verenigingen, …) kunnen gebruikt worden. 

*  De orangerie moet in samenwerking met een private partner verbouwd en nadien ook uitgebaat worden. Door een permanente horecazaak te creëren in het park, geven we het park een grote meerwaarde. Door de samenwerking met een private partner, sparen we veel centen uit.

Laat 1 ding duidelijk zijn: wij steunen als CD&V nog steeds de aankoop van het kasteel maar een renovatie van 4.5 miljoen euro daar doen wij als CD&V niet aan mee.