Meer speelruimte & Nieuwdonk gratis

CD&V Berlare wil meer speelweefsel en gratis toegang tot de nieuwdonk voor inwoners Berlare.

Voor CD&V Berlare is het duidelijk: elke buurt verdient een speelplein of ontmoetingsplaats. CD&V wil dan ook volop inzetten op meer speelruimte voor kinderen en ook de verbindingen tussen deze speelruimte kindvriendelijk uitbouwen.

Speelweefsel versterken & verbinden

Door de speelplekken en de verbindingen die kinderen vaak gebruiken in kaart te brengen kunnen we als gemeente inzetten op een opwaardering, uitbreiding, diversificatie, … van het speelweefsel binnen onze gemeente. Zo kan er met de bestaande speelterreinen in bijvoorbeeld de Kloosterlandstraat en het Raapveld veel meer gedaan worden dan nu het geval is. We willen hier ook ouders en kinderen bij te betrekken om zo te komen tot een kindvriendelijke publieke ruimte.

Extra speelterreinen voorzien

Naast verbindingen creëren tussen bestaande speelterreinen vindt CD&V het ook belangrijk dat er bijkomende speelmogelijkheden gecreëerd worden door de oprichting van een speelfonds. De middelen die nodig zijn om dit fonds te spijzen willen we halen bij de ontwikkelaars van verkavelingen van meer dan 10 gebouwen of grote appartementsgebouwen. Dit fonds kan gebruikt worden om nieuwe speelterreinen aan te leggen in de nabije buurt. Zo bouwen projectontwikkelaars ook mee aan de sociale cohesie binnen onze gemeente.

Overlast aanpakken

Als CD&V zijn we ons bewust van het feit dat speelterreinen af en toe ook te kampen hebben met overlast door hangjongeren. Op deze hangplekken zijn alcohol- en drugsgebruik, geschreeuw, ruzies en het beledigen van voorbijgangers aan de orde van de dag. De aanpak van hangjongeren is een traject dat een gemeente alleen succesvol kan oppakken als alle betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten en dit probleem opgenomen wordt in het lokaal veiligheidsbeleid.

Gratis toegang Nieuwdonk

CD&V vindt dat de Berlarenaar recht heeft op gratis toegang tot het nieuwdonkdomein. De aanleg van de aaidierenweide kost onze gemeente 83.000 euro (excl. BTW), jaarlijks komt hier nog de kost bij van de parkwachter 26.000 euro. Het lijkt voor CD&V maar logisch dat indien we als gemeente zo’n financiële injectie doen in het nieuwdonkdomein er voor onze eigen inwoners een compensatie voorzien moet worden.

Inspirerende voorbeelden:

https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/speel-en-sportruimte/kwaliteitsvolle-inrichting-en-uitrusting/
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/publieke-ruimte/speelweefsel/
http://www.invlaanderen.be/gemeentenieuws/(62739)/nieuw-speelterrein-in-lichtaart
http://www.dehangman.be/de-hangman