Horeca en handel Donkmeer

CD&V wil handel en horeca rond het Donkmeer 

 De voorbije jaren verdwenen verschillende handel- en horecazaken aan ons Donkmeer. De toeristische aantrekkingskracht van ons Donkmeer gaat hierdoor in sneltreinvaart achteruit. Hoog tijd om eindelijk actie te ondernemen en handel en horeca te stimuleren in plaats van nog meer appartementsbouw. 

 Voor CD&V is het duidelijk: het is 5 voor 12 voor het toerisme aan het Donkmeer. De voorbije jaren werd vergunning na vergunning toegekend voor de bouw van appartementsgebouwen aan het Donkmeer op locaties waar vroeger handel en Horeca gevestigd waren. Vaak werden hiervoor zelf de bepalingen uit het Donkfrontplan volledig aan de kant geschoven. Het Donkfrontplan werd opgemaakt om de eigenheid en het uitzicht rond het Donkmeer te bewaren en de horeca te stimuleren. Door de bepalingen van het donkfrontplan systematisch naast zich neer te leggen zorgt het huidig schepencollege ervoor dat de attractiviteit van het Donkmeer afneemt.

 Dat er onvoldoende plaats is voor horeca of handelszaken stoot ons bij CD&V tegen de borst. Vanuit CD&V willen we het verdwijnen van handelszaken en horeca rond het Donkmeer dan ook een halt toeroepen.  Want horeca en handelszaken geven het donkmeer karakter en uitstraling. 

CD&V stelt dan ook voor om een stedenbouwkundige verordening op te maken. In deze verordening kan als bindende voorwaarde opgenomen worden dat er een handelsruimte  op het gelijkvloers voorzien wordt bij de ontwikkeling van  een nieuw  project aan de oevers van het Donkmeer.    

Op deze manier worden zowel de belangen van de eigenaars/projectontwikkelaars en de burgers/bezoekers van het Donkmeer gevrijwaard.

Tevens wil CD&V de bestaande handel en horeca in de 3 deelgemeenten stimuleren door het opmaken van een strategisch commercieel plan en een handel en horecacoach aan te stellen binnen de gemeente. 

 Achtergrondinformatie 

https://www.oudenaarde.be/sites/default/files/public/stad/BEELD/Nieuwsberichten/2018/ontwerpverordening%20detailhandel__1.pdf

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/assets/wouter_lecluyse/strategisch_commercieel_plan_handel_en_horeca.pdf

http://www.vvsg.be/praktijkenbank/Paginas/Horecacoach.aspx