Fietsveilige gemeente

CD&V Berlare wil van Berlare een fietsvriendelijke gemeente maken

Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat, het is gezond, snel, vermindert files én laat makkelijk sociaal contact toe. En toch kiezen 83% van de Vlamingen ook voor korte ritten van minder dan 5km voor de auto. Daar willen wij als CD&V graag verandering in brengen.

Daarom hebben we 10 concrete acties voor een fietsbeleid in onze gemeente opgelijst !

FIETSDIALOOG
We betrekken zoveel mogelijk inwoners bij een fietsdialoog om tot de juiste
fietskeuzes te komen.

FIETSBRIL
We bekijken alle toekomstige beslissingen door een fietsbril. Op die manier
houden we al van bij de voorbereiding rekening met de fietser.

FIETSCENTEN
Boter bij de vis. Geen fietsbeleid zonder een transparant fietsbudget.

FIETSVERBINDING
We zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de woonkernen onderling
en de belangrijkste voorzieningen in de stad/gemeente (bv. de bibliotheek, het
cultureel centrum, de sporthal, het gemeentehuis, het rustoord, het station,...).

FIETS-MINDER-HINDER
We nemen specifieke minder hinder-maatregelen op maat van fietsers en
voetgangers bij wegenwerken.
 
FIETSENSTALLING
We zorgen ervoor dat fietsen veilig en comfortabel kunnen gestald worden bij
onze voorzieningen en ontmoetingsplaatsen.
 
FIETSPAD
We streven naar fietsinfrastructuur van topkwaliteit.
 
FIETSSCHOOL
Door prioriteit te maken van fietsveilige schoolomgevingen en samen met onze
scholen de fiets te promoten, leren we onze kinderen te genieten van de fiets.
 
FIETSACTIE
We starten campagnes om steeds meer inwoners te verleiden de keuze voor
de fiets te maken op weg naar een sport-, jeugd- of culturele activiteit, om
boodschappen te doen, naar het werk te gaan, familie en vrienden te bezoeken, ...
 
FIETSVOORBEELD
De CD&V-afdeling geeft zelf het voorbeeld en bewaakt dat haar bestuursleden en
mandatarissen zich zoveel mogelijk verplaatsen met de fiets.